رویداد من طراحم

ماهیت کمپین: کمپین «من یک طراحم» یک حرکت فرهنگی و غیرانتفاعی است که توسط مرکز طراحی اسپیرال راه اندازی شده و در ... Read More

رویداد کوویدانه

این رویداد با رویکرد کارآفرینی، استارتاپی، کسب و کارهای دیجیتال ، تاثیر پاندمی کرونا بر کسب و کارها با پیش ... Read More