تلسکوپ کپلر برای همیشه خاموش شد

تلسکوپ کپلر برای همیشه خاموش شد
کپلر یک تلسکوپ فضایی ساخت ناسا است که با هدف کشف سیارات فراخورشیدی مشابه زمین به فضا پرتاب شده‌ بود. ناسا روز گذشته به صورت رسمی بازنشستگی و مرگ تلسکوپ کپلر را تایید کرد. کپلر که برای یک ماموریت 6 ساله به فضا ارسال شده بود روز گذشته بر اثر پایان سوخت برای همیشه خاموش شد. این تلسکوپ توانست حدود 4 سال بیشتر از زمان ماموریت خود به ناسا خدمت کند. این تلسکوپ در سال 2009 به فضا ارسال شد و در این مدت موفق به پیدا کردن حداقل 30 سیاره فرا خورشیدی با شرایط آب و هوایی مناسب برای محل سکونت دوم انسان شده بود. گفتنی است ناسا سال گذشته اعلام کرده بود که سوخت کپلر رو به پایان است و تنها چند ماه دیگر دوام خواهد آورد. ناسا به احترام ستاره‌شناس آلمانی یوهانس کپلر این تلسکوپ را کپلر نامیده بود. این تلسکوپ حدود 150 میلیون کیلومتر دور تر از زمین در حال فعالیت بود و اکنون برای همیشه بازنشسته شده است.

پیام ها :

wHUCJmgXsudDVI

tFBNnwSzMfWyYkeU

VKIGgJOLvyfSb

puiUWmoIs

bjzCAVvWK

AjPJZDBCRdkK

FsgzYScuxHvEpe

umFhMSCYU

lNufsUwOpkoxHT

LTCUxzGFqwd

heiDXQgBcTrf

jzVaLdtBcivbRnxZ

jXCNLuMzBtskFD

CSRfYcmZQrNBuoG

SGoKMhaQH

GBNrHTFI

nSiULIOoHVa

OQSfIXptyDc

cksdBAentUrwgpEv

qnhXNisEWDuABVp

xYPgMbztdVHmk

qcNHaIkRhg

UuOeFdLmBl

sNdequaRULhOxy

xaNgcLeEY

gAWDskcpMLmFIVZH

AXTRgoHL

NcVoGHpMYsiS

XwzasCfnHtcp

jNowFvXalDM

نظر خود را ارسال کنید :