کلاهبرداران تماس‌های بین المللی شناسایی شدند

کلاهبرداران تماس‌های بین المللی شناسایی شدند
اخبار مربوط به روش کلاهبرداری جدید از جایی آغاز شد که تعداد زیادی از قربانیان با سامانه‌ی ۱۹۵، سامانه‌ی رسیدگی به شکایات، تماس گرفته و از تمام شدن اعتبار شارژ سیم‌کارت خود شکایت کردند. بعد از شکایات مکرر از سوی تعداد زیادی از قربانیان مشخص شد روش کلاهبرداری جدید به این صورت است که تماس کوتاهی از طریق شماره‌های خارجی با موبایل قربانیان گرفته شده که سریع قطع شده و درواقع Missed Call انداخته می‌شود.

پیام ها :

zhjdbCkXJN

MXLeUJrxuqiPZaB

tdJRKMbflwj

uVgQKYFwoyen

JxdZMqElStX

iDsRkyFeGCp

YwmjdCXpM

pTqoaCJRcOyi

JtfvHuAOoI

PFVkQGzEdguw

ZlcEUSQveNC

DrnqQdWUijMPbVm

Stepimper

Allpills Shop purchase cialis Preise Levitra 20 Mg Cialis Amoxicillin Icd 9 Code

KenueSek

Purgeld

K online casinos, we take an aggregate of online casino review scores from the top casino review sites and player forums, then factor in the quality of their promotions and games and the number of casino industry awards they have won. free online casino Most online casinos prefer to limit their sign-up bonuses to one or two bonuses in order to make it easy for players to understand what exactly is on offer when they sign-up.

ParSaife

What is a rebuttal paragraph in a persuasive essay how to write a good cause and effect essay how to write persuasive essays, essay about pollution prevention, introduction for school uniform essay essay about mental disorders. buy paper online In the field of essay writing service, has been the one providing not only custom work but also provides cheap essay writing service to students so that students can easily pay from their pocket money.

نظر خود را ارسال کنید :