همکاری نزدیک دایملر و جیلی در خدمات اشتراک سواری

همکاری نزدیک دایملر و جیلی در خدمات اشتراک سواری
گروه خودروسازی دایملر و جیلی برای توسعه خدمات اشتراک سواری در چین قرارداد همکاری امضا کردند و به نظر می‌رسد که دو طرف برنامه‌های برای افزایش همکاری داشته باشند. این قرارداد در حالی منعقد می‌شود که لی شوفو، رئیس هیئت مدیره جیلی مدتی قبل ۹.۶۹ درصد از سهام دایملر آلمان را خریداری کرد.

پیام ها :

نظر خود را ارسال کنید :