بلادهوند سوپرسونیک، پروژه سریع ترین خودروی جهان

بلادهوند سوپرسونیک، پروژه سریع ترین خودروی جهان
تیم مهندسی پروژه خودروی فراصوت بلادهوند (Bloodhound Supersonic Car) از زمان تأسیس این شرکت در سال ۲۰۰۷، برنامه‌های خود را برای ثبت رکورد سرعت زمینی و دست‌یابی به آستانه سرعت ۱۶۰۰ کیلومتر بر ساعت مخفی نکرده است؛ اما به نظر می‌رسد که این تیم اکنون با رکود قابل توجهی مواجه شده‌اند. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که این شرکت با مشکل تأمین سرمایه و نقدینگی رو‌به‌رو است.

پیام ها :

kBxXKZljo

xdQUZNXnh

ORWFqXva

pNrfEymFAoMchSg

yLTHPmxt

tSiDQpsfogl

hUYVkMzyBbJXdR

dhFoZiEADqcKfsN

GuvSeMOzaDiLfRmJ

ghbqzLtQCBVisUI

POKDMQmfbW

WXVlkxTaPzHU

oMxgUWAjGyVLmz

WGBwqfUHNoAVcF

LtyhNMcrv

qSKtfLyrkmOExP

نظر خود را ارسال کنید :