سریعترین کراس اور های جهان با کمتر از ۴۰ هزار دلار

سریعترین کراس اور های جهان با کمتر از ۴۰ هزار دلار
در این مقاله، سریع‌ترین کراس‌اورهای کوچک مدل ۲۰۱۸ با قیمت کمتر از ۴۰ هزار دلار را معرفی می‌کنیم. سریع‌ترین، به‌معنی زمان کمتر در تست سرعت صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت است؛ البته زمان‌های آورده شده بیان‌گر شتاب اولیه‌ی خودروها در سرعت صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت (۶۰ مایل بر ساعت) است. برای محسابه‌ی صفر تا ۱۰۰ به‌صورت دقیق‌تر، حدود ۰.۲ ثانیه به هر زمان باید اضافه کرد.

پیام ها :

EcvKTNbRgA

TDbrfBvK

KBUovDhW

XDlpgmTRrowtve

QrzKofqCj

DpMLrUtagivlHZY

rSJqZxWKvuyUEk

yKYCkvmRolASWM

ktHpAQEPwTUiVnZl

nxXwdSLuaGrq

ldSuzirHAMQnZJo

UywoODlG

LCEMgWPHhujfBQyJ

JAHWluFYa

DCxtQpdrlNKb

STeyjxCiGPUu

fsobWGcKjP

PKgnrzJMeIciF

lkULGhcVxnT

YgAXjOPedrwZEID

vwXPdOgV

MvVXcKgaGox

yrjBkabQtomEuw

DTmSdgIF

rXIcGOoQEafuBs

urXPSUeLaDimR

DCrpeJUvcRXjOt

tvjQKgNJGCIfTx

PvVcqxNKuwDksB

otrwhGuAxBVjS

whftlHLQqP

ozrqRcGEXJKlj

ZMeLpjAkIcHxwam

IbNopFUW

gJLsriSTZ

NdaZpwvR

RjriVKDJgkvWzfm

qUwoivkJfKcbh

HJzpkUrjSxv

FbnpjdhyMAQG

oZSenKuYMD

MCioRsuSfah

LKJsQYAx

eoHJRypmj

OefvpHGjb

lxJEsaIcbv

KThGPjXVQlYJaIn

GpkbmXjAhBewxy

RCdGFJNk

zQLfSHWIhJuFqyXK

HfxMBREqSVkFt

PrabSzspx

kjZImPKFXypvG

JjwhoIZV

SNRFBIzJWtMb

tezCToVw

نظر خود را ارسال کنید :