گزارش آرش سروری از جیتکس 2016 در مرکز تجارت جهانی دوبی!

گزارش آرش سروری از جیتکس 2016 در مرکز تجارت جهانی دوبی!

گزارش آرش سروری از جیتکس 2016 در مرکز تجارت جهانی دوبی!

نمایشگاه جیتکس 36 ام، هفته تکنولوژی، 26 تا 29 مهرماه 95، مرکز تجارت جهانی دوبی امارات شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های ایرانی با حمایت اتاق بازرگانی ایران و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران با برگزاری شرکت همایش گستران ایماژ حضوری پررنگ در این نمایشگاه داشتند. نزدیک شدن به جیتکس 2017 در 16 تا 19 مهرماه امسال، بهانه ای شد تا این ویدئو را منتشر کنیم... امیدواریم امسال هم بتوانیم.