2- مصاحبه با کتایون سپهری با موضوع چه ایده ای برای شروع استارتاپ عالیه

2- مصاحبه با کتایون سپهری با موضوع چه ایده ای برای شروع استارتاپ عالیه

2- مصاحبه با کتایون سپهری با موضوع چه ایده ای برای شروع استارتاپ عالیه

در قسمت سوم برنامه اینترنتی ایده پردازان به سراغ كتایون سپهری، مدیر شتابدهنده منش و عضو انجمن زنان كارآفرین و مربی و مشاور رشد كسب و كارها رفتیم. دقایقی گفتگو کردیم و پاسخ بسیاری از سوالات درباره شروع و ادامه و آینده کسب و کارهای نوپا را جویا شدیم. جهت بهبود برنامه، ما را از نظرات خود مطلع نمایید.