ایمپلنت های زیست تخریب پذیر و تحریک عصب های آسیب دیده

ایمپلنت های زیست تخریب پذیر و تحریک عصب های آسیب دیده

ایمپلنت های زیست تخریب پذیر و تحریک عصب های آسیب دیده

ایمپلنت های زیست تخریب پذیر با تحریک عصب های آسیب دیده به روند بهبود آنها سرعت می بخشند. دانشمندان در دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن و دانشگاه Northwestern یک ایمپلنت توسعه دادند که عصب های آسیب دیده را با پالس های الکتریکی تحریک کرده و روند بهبودی آنها را سرعت می بخشد. این ایمپلنت ها در نهایت تخریب شده و از بدن دفع می شوند. این دستگاه روی موش های آزمایشگاهی با موفقیت آزمایش شده است.www.exos.ir