همبین 11

درباره رویداد

همبین 11

یازدهمین دورهمی همبین با فیلم Hichki زیر نظر آرش سروری مدیر آکادمی یونیتک در محل آکادمی برگزار شد.

آکادمی یونیتک (جردن)
9 بهمن 97
0
همبین
نمایش تمام جزییات
داوران و منتور ها
نمایش گالری
عکس ها
تمام کسانی که همراه ما بودند
همراهان و حامیان ما