همبین 7

درباره رویداد

همبین 7

هفتمین دورهمی همبین با فیلم Pirates of Silicon Valley رقابت بین استیوجابز و بیل گیس در توسعه کامپیوتر شخصی زیر نظر آرش سروری مدیر آکادمی یونیتک در محل آکادمی برگزار شد.

آکادمی یونیتک (جردن)
4 دی 1397
0
همبین
نمایش تمام جزییات
داوران و منتور ها
نمایش گالری
عکس ها
تمام کسانی که همراه ما بودند
همراهان و حامیان ما