همبین 6

درباره رویداد

همبین 6

ششمین دورهمی همبین با فیلم کارآموز The Intern زیر نظر آرش سروری مدیر آکادمی یونیتک در محل آکادمی برگزار شد.

آکادمی یونیتک (جردن)
27 آذر 1397
0
همبین
نمایش تمام جزییات
داوران و منتور ها
نمایش گالری
عکس ها
تمام کسانی که همراه ما بودند
همراهان و حامیان ما