اردوی استارت آپی پارک علم و فناوری زنجان

درباره رویداد

اردوی استارت آپی پارک علم و فناوری زنجان

پارک علم و فناوری استان زنجان در نظر دارد اولین اردوی استارتاپی ویژه دانشجویان جوان دانشگاه ها با موضوع آزاد از تاریخ 7 الی 9 آذر در محل علم و فناوری زنجان برگزار می شود.
این رویداد مناسب برای ارائه ایده و همچنین یادگیری دانشجویان کشور است.
جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به سایت http://www.zstp.ir مراجعه کنید.

زنجان
7 الی 9 آذر
18
استارتاپ ویکند
نمایش تمام جزییات
داوران و منتور ها
نمایش گالری
عکس ها
تمام کسانی که همراه ما بودند
همراهان و حامیان ما